Hos Glasdon er vi opptatt av miljøet og forpliktet til å kontinuerlig forbedre vårt arbeid for miljøet . Vi vil fortsette å integrere en bærekraftig og etisk praksis i vårt daglige arbeid og tar sikte på å være et økonomisk, miljøvennlig og sosialt ansvarlig medlem av det lokale og global samfunnet. Vi har investert betydelige ressurser i å forstå vår påvirkning på miljøet og er akkreditert i henhold til ISO 14001, det internasjonalt anerkjente miljøstyringssystemet.

     
 

Vår kjernevirksomhet er å levere kvalitetsprodukter som forbedrer offentlige steder, øker sikkerheten ved vannet og i trafikken og beskytter miljøet. Disse produktene hjelper lokalsamfunn, bedrifter, skoler og våre andre kunder til å drive sin virksomhet på en bærekraftig måte.

 

Der det er mulig designer vi våre produkter ved å bruke resirkulerte og resirkulerbare materialer. Vi forsker kontinuerlig på ny bærekraftig teknologi og produksjonsprosesser for å kunne oppnå dette. De aller fleste av våre produkter er produsert og montert i Storbritannia, noe som bidrar til å sikre at vårt karbonfotavtrykk er så lite som mulig.

 

Vi investerer i produktinnovasjon for fremtiden. I utformingen av nye produkter legger vi vekt på bærekraft gjennom hele produktets livssyklus. Vi reduserer energiforbruket til våre elektriske produkter. Våre Rebound Signmaster ™ pullerter har energieffektive laveffekts lysdioder som gir en reduksjon i strømforbruk på 89% sammenlignet med fluoriserende lampeteknologi. Lengre levetid og kvalitet er også viktig. Vår Lumino Lighting Range gir minst 50.000 timer med lys. Dette eliminerer behov for vedlikeholdsbesøk som resulterer i energi- og karbonbesparelser for kommuner og våre øvrige kunder.

Våre arbeidsrutiner

Vårt selskaps reisepolicy oppfordrer ansatte til å ta del i video- eller telefonkonferanser i stedet for å besøke leverandører og kunder. Vi er også i ferd med å erstatte firmabiler med hybridbiler og har for tiden 15 slike biler i vår bilpark. Dette har hjulpet oss med å redusere CO2-utslippet fra vår bilpark med ca. 32 tonn CO2 per år.

Vi fortsetter å redusere vårt papiravfall ved å legge vekt på bruk av e-post i stedet for postkommunikasjon og unngå utskrift. Vår avfallshåndtering oppfordrer ansatte til å redusere, gjenbruke og resirkulere - ved å bruke våre egne fantastiske gjenvinningsstasjoner.

Gjennom vår leverandørkjede legger vi stor vekt på av å kjøpe varer som har minimal innvirkning på naturressursene og for unngå utnyttelse av enkeltpersoner , lokalsamfunn og organisasjoner.

Våre bygninger

Vårt nye innovasjons- og eksportsenter, som vant "Blackpool Civic Trust Design i Excellence Award 2010", ble bygget med høykvalitets solenergivinduer, og benytter svært effektive varmepumper for oppvarming og kjøling av bygningen. Overskuddsvarmen som utvikles inne i bygningen blir også brukt til å produsere varmtvann.

Bygningen ble konstruert for å være 30% mer effektiv enn de nåværende luftlekkasjestandardene. Den har også blitt testet og viser seg å ha en energivurdering som er 20% lavere enn gjeldende industristandard for nye kontorbygninger. Vann- og strømforbruk overvåkes på regelmessig basis.

Glasdon House vil bruke omtrent 36% (7.800 kWh) av energien produsert av paneler med overskudd av fornybar energi eksportert direkte til sentralnettet .