Integritetspolicy

Ditt besøk på dette nettstedet og samtlige nettsteder som drives av Glasdon Europe AB, er underlagt betingelsene under.

Om Glasdons nettsteder og denne integritetspolicyen

Dette nettstedet eies og drives av:
Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda, Sverige

Med et nettsted menes heretter nettsidene som ligger under et spesifikt domene, for eksempel glasdon.com eller glasdonvinter.se. Med nettside menes de bestemte sidene som i likhet med denne siden, ligger samlet under et bestemt domene.

Det er en link til denne integritetspolicyen nederst på nettsidene til Glasdon Europe AB. Vær oppmerksom på at betingelsene i integritetspolicyen kan bli endret når som helst. Du bør derfor lese gjennom betingelsene med jevne mellomrom. Endringer i betingelsene publiseres nederst på nettsidene til Glasdon Europe AB, med en egen link til denne siden merket med "Integritetspolicy".

Glasdon Europe AB overholder alle lover og regler, inklusive den svenske personopplysningsloven (1998:204), som beskytter privatpersoner med hensyn til dataintegritet. Hvis du registrerer deg for tjenester via våre nettsider eller kjøper produkter, lagrer vi dine personopplysninger for å vi skal kunne tilby slike tjenester og kjøp. Les mer detaljert informasjon under "Personopplysninger".

Om informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstelementer som leses i minnet på datamaskinen eller lagres som en fil på datamaskinen for å gjøre lesing og søk på vår hjemmeside enklere. Ifølge svensk lov må vi informere om hvilke informasjonskapsler som brukes samt hensikten med dette.

Glasdon Europe AB benytter seg ikke av informasjonskapsler (cookies).

Copyright og varemerker

Alt materiell, uansett form, på Glasdon Europe ABs nettsider er opphavsrettslig beskyttet (copyright Glasdon). Dette innebærer at alt innhold i form av for eksempel ulike typer tekster, filmer, grafikk og bilder blant annet er rettslig beskyttet etter svensk lov om opphavsrett og varemerker (1960:729 og 1960:644) om ikke annet er angitt.

Materiale som publiseres via Glasdon Europe ABs nettsider er Glasdon Europe ABs eiendom. Du kan ikke bruke materialet utover det som kreves for å kunne bruke nettsidene i henhold til gjeldende betingelser. Du har ingen rett til å kopiere, spre, videresende eller på annen måte gjøre materialet tilgjengelig uten skriftlig tillatelse fra Glasdon Europe AB.

Opplysninger ved registrering

I de tilfellene funksjonaliteten til nettstedene krever registrering, er det svært viktig at du ikke leverer ut brukernavn og passord til uvedkommende og alltid kontrollerer at uvedkommende ikke benytter seg av opplysningene du har angitt under registreringen med det formål å utgi seg for å være deg. Du som bruker er nemlig personlig ansvarlig for alt som skrives og bestilles fra kontoen du har opprettet. Glem derfor ikke å logge deg ut når du forlater datamaskinen, og vær forsiktig dersom du for eksempel bruker autoinnlogging.

Ansvarsfraskrivelse

Glasdon Europe AB står ikke ansvarlig for skader som direkte eller indirekte oppstår ved at du som bruker er inne på våre nettsteder. Glasdon Europe AB gir ingen garantier hva angår tilgjengelighet eller funksjonalitet.

Glasdon Europe AB er ikke ansvarlig for lovgyldigheten til innholdet på nettsider vi linker videre til fra våre nettsteder. Vi kan heller ikke garantere at publiserte linker fungerer slik de skal.

Glasdon Europe AB har heller ikke ansvar for noe tap knyttet til din bruk av innholdet på nettstedene til Glasdon Europe AB. Denne ansvarsfraskrivelsen omfatter både direkte og indirekte tap samt tap som skyldes driftsforstyrrelser, manglende tilgjengelighet på nettstedene og lignende.

Glasdon Europe AB frasier seg ethvert ansvar for registeret i tilfelle sabotasje/datainntrengning eller annen ytre påvirkning som ligger utenfor vår kontroll, eller hendelser som er å anse som force majeure.

Personopplysninger

Glasdon Europe AB overholder alle lover og regler, inklusive den svenske personopplysningsloven (1998:294), som skal beskytte privatpersoners integritet.

Personopplysningsloven skal hindre at enkeltpersoners integritet krenkes ved håndtering av personopplysninger. Loven omfatter håndtering av personopplysninger i hele samfunnet og for all virksomhet som utføres av myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner.

Ved å registrere deg på Glasdon Europe ABs nettsteder eller annen kommunikasjonskanal der dine personopplysninger registreres, gir du samtidig ditt samtykke til at opplysningene dine blir håndtert som beskrevet under denne overskriften.

Glasdon Europe ABs registre er konfidensielle. Dine personopplysninger er alltid beskyttet. Den informasjonen du som bruker av nettstedene har gitt oss, som kontaktopplysninger og andre personopplysninger, vil ikke bli brukt på annen måte enn til å sikre deg tilgang til informasjon og tjenester fra Glasdon Europe AB.

Du kan selvsagt få informasjon om hvilke av dine personopplysninger Glasdon Europe AB besitter og også be om at opplysningene endres dersom de skulle vise seg å være feilaktige eller mangelfulle. Du kan også be om at dine opplysninger ikke skal håndteres eller brukes til direkte reklame.

Hvis du vil endre dine opplysninger, kan du kontakte kundeservice på e-post vinterutstyr@glasdon.com eller på adressen eller telefonnummeret angitt under.

Glasdon Europe AB
Kundservice
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda, Sverige
Tlf. +46 31 895 880, mandag – torsdag 8:00 – 17:00, fredag 8:00 – 16:00

Vi bruker dine personopplysninger i vårt arbeid med tiltak, kunderelasjoner, markedsføring og direktereklame både pr. post og digitalt.

Personopplysningene overleveres aldri til andre firmaer og blir aldri videresendt. Dine personopplysninger håndteres ved hjelp av moderne informasjonsteknikk og informasjonskanaler.

Sletting av opplysninger

Som bruker av Glasdon Europe ABs nettsteder kan du når som helst kalle tilbake et bekreftet samtykke. Om du ønsker at dine personopplysninger skal slettes fra vårt register, kontakter du kundeservice på e-post sporsmal@glasdon.com, eventuelt via adressen eller telefonnummeret nedenfor.

Glasdon Europe AB
Kundeservice
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda, Sverige
Tlf. +46 31 895 880, mandag – torsdag 8:00 – 17:00, fredag 8:00 – 16:00

Tusen takk, vi har mottatt din forespørsel.