Vilkår for bruk

Ikrafttredelsesdato: 1. juli 2012

Denne Bruksvilkår Avtalen, sammen med vår Personvernpolicy, regulerer din bruk av www.glasdon.com nettstedet og ditt forhold til Glasdon International Limited ("Glasdon", "vi" eller "oss"). Les gjennom følgende vilkår nøye. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, bør du ikke bruke nettstedet www.glasdon.com. Uttrykket "deg" refererer til brukeren av eller besøkende til nettstedet www.glasdon.com.

1. Aksept av Avtale.

Du godtar vilkårene og betingelsene som er beskrevet i denne Bruksvilkår Avtalen ("Avtalen" eller "Vilkårene for Bruk") med hensyn til nettstedet på www.glasdon.com eller en hvilken som helst etterfølgende URL ("Nettstedet") og tjenester som vi tilbyr gjennom Nettstedet. Disse Bruksvilkårene utgjør en bindende kontrakt mellom deg og Glasdon og regulerer din bruk av Nettstedet. Vi kan endre vilkårene i disse bruksvilkårene fra tid til annen. Ved å fortsette å bruke Nettstedet etter at vi har lagt ut slike endringer, godtar du disse Bruksvilkårene som endret.

VED Å BESØKE OG/ELLER BRUKE NETTSTEDET GODTAR DU AT DITT BESØK TIL OG / ELLER BRUK AV NETTSTEDET OG ENHVER TVIST SOM OPPSTÅR DERFRA ER UNDERLAGT DISSE VILKÅRENE FOR BRUK OG VÅR PERSONVERNPOLICY.

Vi forbeholder oss retten til å nekte tilgang til Nettstedet til alle som bryter disse Bruksvilkårene eller som etter vår vurdering forstyrrer andres mulighet til å nyte Nettstedet eller krenker andres rettigheter.

2. Personvern.

Vennligst ta deg tid til å lese gjennom vår personvernpolicy for å forstå hvordan Glasdon samler inn, bruker, avslører og beskytter din personlige informasjon.

3. Registrering.

Vi kan kreve besøkende på Nettstedet som ønsker å delta i visse transaksjoner, for eksempel å gjøre et kjøp, be om en "ring-tilbake" fra en selger eller registrere seg for å motta et av våre nyhetsbrev på e-post for å registrere seg for Nettstedet. Registreringsprosessen kan kreve innsending av navn, telefonnummer og e-postadresse, og kan også kreve at registranter oppretter et abonnentnavn og passord. Du kan logge på Nettstedet, delta i visse transaksjoner eller bare endre informasjonen din via ditt eget abonnentnavn og passord. Ved registrering bekrefter du at informasjonen du oppgir i registreringen (inkludert uten begrensning e-postadressen) er nøyaktig og tilhører deg. Hvis det ikke stemmer, har vi muligheten til å avslutte eller suspendere din tilgang til Nettstedet. Du samtykker i å registrere deg bare hvis du er 13 år eller eldre.

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt og for alle aktiviteter som skjer under abonnentens navn og passord. Du bør varsle oss umiddelbart hvis du identifiserer en uautorisert bruk eller et sikkerhetsbrudd relatert til passordet ditt.

Du oppgir e-postadressen din for å motta kommunikasjon fra oss. Se våre Personvernregler for informasjon om hvilke typer kommunikasjon du kan velge å motta og prosessen for å gjøre det.

4. Immaterielle rettigheter.

Vår Lisens til Deg. Materialene som tilbys på Nettstedet, inkludert men ikke begrenset til informasjon, dokumenter, artikler, bilder, varemerker, handelsnavn, bilder, tekst, grafikk, logoer, knappikon, bilder, digitale nedlastinger, programvare, videoklipp, lydklipp og data kompilering ("Glasdon Innhold") leveres enten av Glasdon eller av utvalgte tredjeparter og kan være opphavsrettsbeskyttet eller beskyttet av andre lover som regulerer immateriell eiendom eller eiendomsrett. Glasdon gir deg en ikke-eksklusiv, tilbakekallbar, begrenset lisens til å se og bruke nettstedet og Glasdon Innholdet.

Eierskap og Begrensninger. Alt Glasdon Innhold er den eksklusive eiendommen til Glasdon, dets tilknyttede selskaper eller dets utvalgte tredjepartsleverandører og er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre immaterielle lover, forskrifter og standarder. Med unntak av det som uttrykkelig er tillatt her, kan ikke dette materialet kopieres, reproduseres eller distribueres for kommersielle formål, og heller ikke disse materialene kan endres, lastes opp, lastes ned eller legges ut på nytt, helt eller delvis, til andre nettsteder. Du kan ikke reprodusere, endre, distribuere eller vise offentlig Nettstedet eller Glasdon Innholdet, helt eller delvis, med mindre det er uttrykkelig godkjent av disse bruksvilkårene. Hvis du ønsker å lage kopier av og/eller distribuere deler av Nettstedet eller Glasdon Innholdet på en måte som ikke uttrykkelig er autorisert av disse Bruksvilkårene, må du kontakte Glasdon for skriftlig tillatelse. Du kan ikke bruke eller reprodusere noe varemerke, handelsnavn eller tjenestemerke som vises på nettstedet uten forutgående skriftlig samtykke fra Glasdon.

Din Lisens til Oss. Ved å sende inn materiale til oss, representerer du at du er eieren av materialet, eller gjør innsendingen din med uttrykkelig samtykke fra eieren. Ved å sende inn materiale til noen områder av Nettstedet eller innenfor tjenestene, godtar du at slikt materiale blir levert til oss på et evigvarende, ugjenkallelig, royalty-fritt, ubegrenset, verdensomspennende, overførbart, ikke-eksklusivt grunnlag, og at vi kan reprodusere, endre, arkivere, publisere, vise og på annen måte distribuere materiale som vi finner passende i ethvert medium som nå er kjent eller heretter utviklet, på en hvilken som helst måte vi finner passende (for eksempel online eller offline avledede verk) og til ethvert formål. Du godtar også at vi kan identifisere deg som forfatter av innleggene dine etter navn, e-postadresse eller skjermnavn slik vi ser passende. Vi forbeholder oss også retten (men påtar oss ingen forpliktelse) til å slette, flytte eller redigere innlegg som vi får oppmerksomhet som vi anser for å være uakseptable eller upassende, enten det er av juridiske eller andre grunner.

5. Kobling/Innramming.

Det er ikke tillatt å koble til eller innramme Nettstedet eller noe innhold eller sider på nettstedet. Å etablere slike lenker eller delta i innramming er et brudd på denne avtalen, og hvis du gjør det, kan Glasdon suspendere eller avslutte din tilgang til Nettstedet og forfølge andre rettsmidler som er tilgjengelige i henhold til lov, i egenkapital eller under denne avtalen.

6. Feil, Rettelser og Endringer.

Vi gir ikke garanti for at Nettstedet vil være feilfritt, fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at feil vil bli rettet. Vi garanterer ikke for at informasjonen som er tilgjengelig på eller gjennom Nettstedet vil være korrekt, nøyaktig, rettidig eller på annen måte pålitelig. Vi kan når som helst gjøre endringer i funksjonene, funksjonaliteten eller innholdet på Nettstedet. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å redigere eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på Nettstedet.

7. Tredjeparts Innhold og Tjenester.

Tredjepartsinnhold kan vises på Nettstedet eller være tilgjengelig via lenker fra Nettstedet. Vi er ikke ansvarlige for og påtar oss intet ansvar for feil, lov informasjon, ærekrenkelse, utelatelse, usannhet, uanstendighet, pornografi eller banning i uttalelsene, meninger, fremstillinger eller annen form for innhold på Nettstedet. Du forstår at informasjonen og meningene i tredjepartsinnholdet kun representerer tankene til forfatteren og verken er godkjent av eller gjenspeiler det nødvendigvis vår tro.

8. Ulovlig Aktivitet.

Vi forbeholder oss retten til å etterforske klager eller rapporterte brudd på denne avtalen og å foreta alle tiltak vi anser som hensiktsmessige, inkludert men ikke begrenset til å rapportere mistanke om ulovlig aktivitet til politimyndigheter, regulatorer eller andre tredjeparter og avsløre all nødvendig eller hensiktsmessig informasjon til slike personer eller enheter knyttet til profilen din, e-postadresser, brukshistorikk, postet materiale, IP-adresser og trafikkinformasjon.

Videre, mens du bruker Nettstedet, kan du ikke:

 • begrense eller hindre andre brukere i å bruke eller se på Nettstedet;
 • publisere eller distribuere, endre, modifisere, speile, innramme, leie eller selge på noen måte, direkte eller indirekte, noen av komponentene på Nettstedet eller opprette avledede arbeider med hensyn til det, uten forutgående skriftlig samtykke fra Glasdon;
 • demontere, dekode, dekompilere eller på annen måte reversere Nettstedet eller noen grensesnitt eller programvare som inneholder det samme;
 • bruke datautvinning, robot, edderkopp, skrape eller andre automatiserte midler for å få tilgang til Nettstedet for ethvert formål uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse; denne bestemmelsen skal imidlertid ikke gjelde indeksering eller oppdatering av søkemotorer;
 • iverksette tiltak som kan hindre eller forstyrre driften av Nettstedet eller vesentlig endre innholdet på Nettstedet;
 • overføre virus, trojansk hest, orm eller annen skadelig komponent til Nettstedet;
 • laste opp, legge ut, e-post eller overføre innhold som er ulovlig, skadelig, truende, krenkende, nedsettende, ærekrenkende, injurierende eller uanstendig;
 • etterligne enhver person eller enhet, forsøke å skjule opprinnelsen til innholdet du sender til nettstedet eller feilaktig oppgi eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en annen enhet;
 • laste opp, legge ut, sende e-post eller overføre noe innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til noen lov eller under noen kontraktsmessige eller tillitsforhold;
 • laste opp, legge ut, sende e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som bryter med enhver patent, varemerke, forretningshemmelighet, copyright eller annen eiendomsrett til enhver part;
 • laste opp, legge ut, e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uoppfordret eller uautorisert reklame, reklamemateriell eller annen form for anmodning, uten vår uttrykkelige skriftlige godkjenning;
 • initiere eller oppmuntre andre til å begå ulovlige aktiviteter eller forårsake personskade eller materiell skade;
 • samle inn eller lagre personlige data om andre besøkende; eller
 • omgå, deaktiver eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på Nettstedet.

9. Ansvarsfraskrivelse.

NETTSTEDET OG ALT GLASDON-INNHOLD LEVERES PÅ "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG". DU GODTAR UTTRYKKELIG AT DIN BRUK AV NETTSTEDET OG GLASS DON-INNHOLDET ER PÅ DIN EGEN RISIKO. GLASDON GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, MED HENSYN TIL DRIFTEN AV NETTSTEDET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, AT NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT, SIKKERT, FEILFRITT ELLER UTEN VIRUS, ORMER ELLER ANNEN SKADELIG PROGRAMVARE. GLASDON GARANTERER IKKE AT GLASDON-INNHOLDET ELLER NOE INNHOLD OPPRETTET AV ELLER GJENNOM NETTSTEDET VIL VÆRE NØYAKTIG, OPPDATERT ELLER PÅ ANNEN MÅTE PÅLITELIG. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON INNHENTET VIA NETTSTEDET ELLER TJENESTENE SKAL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER FORESKREVET I DENNE BRUKERAVTALEN.

I DET FULLE OMFANGET AV GJELDENDE LOV TILLATER DET, FRASKRIVER GLASDON SEG SELV OG DE TILKNYTTEDE PARTENE ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVBESTEMTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALG, SALGBARHET, EGNETHET FOR EN BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE.

10. Skadesløsholdelse.

Du samtykker i å skadesløse, forsvare og holde Glasdon og dets etterfølgere, tildeler og tilknyttede selskaper, inkludert, uten begrensning, Glasdon Group Limited (samlet, "Tilknyttede Parter") ufarlig for ethvert ansvar, tap, krav og utgifter, inkludert rimelige advokatsalær, knyttet til din brudd på denne avtalen eller bruk av Nettstedet eller tjenestene. Denne seksjonen skal overleve avslutningen eller utløpet av disse Bruksvilkårene.

11. Ansvarsbegrensning.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GLASDON ELLER DE TILKNYTTEDE PARTENE HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGESKADER, TILLIT ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA SOM OPPSTÅR FRA ELLER SOM FØLGE AV NETTSTEDET ELLER GLASS DON-INNHOLDET, UNDER ENHVER JURIDISK TEORI, SELV OM DEN BLIR INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG TIL TROSS FOR AT VESENTLIGE FORMÅL MED ET BEGRENSET MIDDEL IKKE SVIKTER. DU GODTAR AT ANSVARET TIL GLASDON OG TILKNYTTEDE PARTER, HVIS NOEN, SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV NOEN FORM FOR JURIDISK KRAV PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL NETTSTEDET ELLER TJENESTENE SOM TILBYS NEDENFOR, IKKE SKAL OVERSTIGE £100,00.

12. Koblinger til Andre Nettsteder.

Nettstedet kan inneholde lenker til andre Nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet, nøyaktigheten eller meningene uttrykt på slike Nettsteder, og slike Nettsteder blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet eller fullstendighet av oss. Inkludering av et koblet nettsted på Nettstedet vårt innebærer ikke godkjenning eller godkjennelse av det koblede nettstedet av oss. Hvis du bestemmer deg for å forlate Nettstedet vårt og få tilgang til disse tredjeparts sider, gjør du det på egen risiko.

13. Opphavsrett Og Opphavsretts Agenter.

Merknad Og Fjerning

Glasdon respekterer andres immaterielle rettigheter; Nettstedet og tjenestene inneholder imidlertid informasjon som er levert av eller hentet fra tredjeparts kilder. Hvis du mener at det opphavsrettsbeskyttede materialet ditt blir krenket av noe på Nettstedet, kan du sende inn et varsel ved å gi en skriftlig uttalelse til Glasdons Opphavsrett Agent på privacypolicy@glasdon-uk.co.uk som må inneholde: (1) et elektronisk eller fysisk signatur av den personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten interessen som angivelig er blitt krenket; (2) en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder er blitt krenket, inkludert nettside adressen til stedet der det opphavsrettsbeskyttede verket eksisterer eller en kopi av det opphavsrettsbeskyttede verket; (3) en beskrivelse eller plassering av materialet på nettstedet som du hevder er krenkende; (4) informasjon vi kan bruke til å kontakte deg, inkludert din adresse, telefonnummer og e-postadresse; (5) en uttalelse fra deg om at du har god tro på at bruken av det angivelig krenkende materialet er uten tillatelse fra rettighetshaveren, dets agent eller gjeldende lov; og (6) en uttalelse fra deg, gitt under straff for mened, om at informasjonen ovenfor i varselet ditt er nøyaktig, og at du er rettighetshaver eller autorisert til å handle på rettighetshavers vegne.

Motanmeldelse

Hvis du mener at noe innhold som du tidligere sendte til Nettstedet ble fjernet (eller som tilgangen ble deaktivert) ikke bryter med, eller at du har autorisasjon fra rettighetshaveren, rettighetshaverens agent eller i henhold til gjeldende lov til legge ut og bruke det aktuelle innholdet, kan du sende en motmelding som inneholder følgende informasjon til Glasdons Copyright Agent på e-postadressen som er angitt ovenfor, som motmelding må inneholde: (1) din fysiske eller elektroniske signatur; (2) identifikasjon av innholdet som er fjernet eller som tilgang har blitt deaktivert og stedet på nettstedet der innholdet dukket opp før det ble fjernet eller deaktivert; (3) en uttalelse om at du har god tro på at innholdet ble fjernet eller deaktivert som følge av feil eller feilidentifisering av innholdet; og (4) navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, en erklæring om at du samtykker i jurisdiksjonen til den føderale domstolen der adressen din ligger, og en erklæring om at du vil godta prosess forkynnelse fra personen som ga beskjed om den påståtte overtredelsen. Hvis det mottas en motmelding fra Glasdons copyrightagent, kan Glasdon sende en kopi av motmeldingen til den opprinnelige klagende parten og informere personen om at Glasdon kan erstatte det fjernede innholdet eller slutte å deaktivere det om ti virkedager. Med mindre rettighetshaveren arkiverer en handling som søker en rettskjennelse mot innholdsleverandøren, medlemmet eller brukeren, kan det fjernede innholdet erstattes, eller tilgangen til det gjenopprettes, innen 10 til 14 virkedager eller mer etter mottak av motmeldingen, Glasdons eget skjønn.

14. Juridisk Etterlevelse.

Du samtykker i å overholde alle gjeldende nasjonale og internasjonale lover, vedtekter, forordninger og forskrifter angående din bruk av nettstedet og Glasdon-innholdet gitt der.

15. Diverse.

Denne Avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Storbritannia (uten hensyn til lovprinsipper). Du samtykker i at ved å inngå disse bruksvilkårene og få tilgang til og/eller bruke nettstedet eller tjenestene, handler du virksomhet i Storbritannia og er underlagt jurisdiksjon for domstolene. Enhver årsak til handling fra deg med hensyn til Nettstedet (og/eller informasjon, dokumenter, produkter eller tjenester relatert til det) må innføres innen ett (1) år etter at årsaken til handlingen oppsto eller for alltid fravikes og sperres, og må bli søksmål ved domstoler lokalisert i Storbritannia, og du samtykker i personlig jurisdiksjon og spillested (og frafaller eventuelle innvendinger mot det) ved slike domstoler. Alle handlinger skal være underlagt begrensningene angitt i denne avtalen. Språket i denne Avtalen skal tolkes som dets rettferdige betydning og ikke strengt for eller mot noen part. Denne Avtalen og alle innlemmede avtaler og informasjonen din kan tildeles automatisk av oss etter eget skjønn til en tredjepart i tilfelle anskaffelse, salg eller fusjon. Hvis noen deler av denne Avtalen holdes ugyldige eller ikke kan håndheves, skal denne delen tolkes i samsvar med gjeldende lov, og de gjenværende delene skal forbli i full kraft og virkning. I den grad noe på eller tilknyttet nettstedet er i konflikt eller i strid med denne Avtalen, skal denne Avtalen ha forrang. Vår unnlatelse av å håndheve noen bestemmelse i denne Avtalen skal ikke anses som et frafall av slik bestemmelse eller av retten til å håndheve en slik bestemmelse. Våre rettigheter under denne Avtalen skal overleve enhver oppsigelse av denne Avtalen.